Výsledky badatelského programu T-expedice Jeseníky 2020 se promítly na portál eStudánky.eu

Výsledky badatelského programu T-expedice Jeseníky 2020 se promítly na portál eStudánky.eu

17.07.2021
Jedním z důležitých výsledků badatelské a vzdělávací T-expedice, kterou pořádalo Vlastivědné muzeum Jesenicka pro nadané žáky v roce 2020, byl i nález doposud nejvíce radioaktivního vyvěrajícího pramene v oblasti. O nález na stráni Zlatého chlumu se postarala geologická badatelská sekce složená s místních i přespolních badatelů.

Pramen se nachází na soukromém pozemku a byl pojmenován "Haluzkův". Příspěvek k prameni na portál estudanky.eu vytvořil garant badatelského záměru, Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.