Vyšlo nové Jesenicko

Vyšlo nové Jesenicko

01.06.2021
Dosud nejobsáhlejší číslo sborníku, jenž dosáhl počtu 22 svazků, otevírá studie odkrývající průběh zajímavého lidového zvyku na Jesenicku, tzv. jízdy osením. Další text se detailně zabývá životem hudebníka s nešťastným osudem Rudolfa Kapse, po něm následují studie o elektrifikaci Jesenicka či novodobých dějinách jesenické vojenské ozdravovny.

V sekci Články nechybí ani přírodovědná tematika, např. pojednání o železniční květeně na Jesenicku, bahnomilkách nebo zajímavém kameni zvaném rapakivi. Objemná je taktéž část Drobnosti. Po středověké tematice (článek o rychtě v Ostružné) sborník zavádí do století devatenáctého (pozoruhodná kausa úmrtí rumunského důstojníka či měsíční pobyt arcivévody Evžena v lázních) i do věku minulého – jen neklidná 30. léta jsou zde zastoupena třemi články. Sekci uzavírají texty o významných archeologických objevech roku 2020 a zamyšlení nad historií a budoucností jesenických pramenů. Již tradiční součástí jsou rubriky o vlastivědném dění na Jesenicku a v Jeseníkách a přehled vydané literatury.

Všechny dostupné tituly je možné zakoupit na recepci Vodní tvrze v Jeseníku či objednat prostřednictvím sekretariátu Vlastivědného muzea Jesenicka na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz.