Dokument nadaných studentů postupuje do finále mezinárodního festivalu

Dokument nadaných studentů postupuje do finále mezinárodního festivalu

17.03.2021
Dokumentární film TE:20 z produkce Vlastivědného muzea Jesenicka, programu TALNET při Národním pedagogickém institutu a zájmového spolku tvProstor postoupil do finále mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Academia Film Olomouc (AFO). Z celkem přibližně tří tisíc přihlášených projektů se tak ocitl mezi 77 nejúspěšnějšími.

Snímek přibližuje badatelskou a vzdělávací akci, tzv. T-expedici, kterou muzeum každoročně pořádá a která spočívá v přípravě a realizaci badatelských záměrů v různých oborech. Jednotlivé týmy, které výzkum realizují, jsou složeny z odborných pracovníků, nadaných a mimořádně nadaných žáků, jejich učitelů, dětských psychologů a dalších členů, např. i individuálních zájemců o dané téma.

Dokumentární film v rámci jednoho z badatelských týmů natočili ve spolupráci s experty sami badatelé, tj. žáci základních a středních škol. Tzv. dokumentaristické sekce se zúčastnily hlavně děti z tvProstoru, ale zastoupen byl i národní program TALNET. „Právě všem badatelům, jejich expertce Míši Bělohlavé, p. učitelce ze Střední průmyslové školy Jeseník Lence Küschnerové a garantovi sekce Jakubovi Harabišovi patří největší dík,“ doplňuje ředitel muzea Pavel Rušar.

Na zveřejnění dokumentu se mohou zájemci těšit v době konání festivalu Academia Film Olomouc a vzápětí na T-expedici Jeseníky 2021 v polovině června. Jesenické muzeum i tvProstor budou o zveřejnění informovat.

Vlastivědné muzeum Jesenicka, TALNET i tvProstor děkují všem podporovatelům akce, zejména Olomouckému kraji, městu Jeseník a Střední průmyslové škole Jeseník.

Fotografie
Dokument nadaných studentů postupuje do finále mezinárodního festivalu