Jesenická geologie na stránkách mezinárodního časopisu

Jesenická geologie na stránkách mezinárodního časopisu

17.02.2021
28. ledna 2021 byl v impaktovaném časopise Boreas publikován článek, který pojednává o způsobu pohybu pevninského ledovce v terénu na severním úpatí Rychlebských hor.

Jesenická geologie na stránkách mezinárodního časopisu

28. ledna 2021 byl v impaktovaném časopise Boreas (IF=2,477, Q2) publikován článek, který pojednává o způsobu pohybu pevninského ledovce v terénu na severním úpatí Rychlebských hor. Výsledky výzkumu zásadním způsobem přispívají k poznání vývoje reliéfu podhůří Rychlebských hor během starších čtvrtohor. Prostřednictvím článku v respektovaném časopise, který má širokou čtenářskou základnu mezi odborníky na čtvrtohorní období (kvartér) celého světa, se do mezinárodní literatury dostaly dosud regionální geologické lokality, na kterých výzkum probíhal. Těmito lokalitami jsou opuštěná pískovna u Štachlovic na Vidnavsku a vrch Písečník severně od Javorníku. Výzkum započal již roku 2011 a byl realizován spoluatorským týmem Martina Hanáčka, Daniela Nývlta a Stephena J. A. Jenningse v rámci výzkumných programů Masarykovy univerzity a Vlastivědného muzea Jesenicka.