Z výzkumné činnosti geologického oddělení Vlastivědného muzea Jesenicka

Z výzkumné činnosti geologického oddělení Vlastivědného muzea Jesenicka

16.01.2021
V rámci výzkumné činnosti geologického oddělení Vlastivědného muzea Jesenicka byly koncem roku 2020 zveřejněny dva články v odborných recenzovaných časopisech.

První článek, publikovaný v časopise Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, pojednává o sedimentárních dokladech jezera, které existovalo před čelem pevninského ledovce na Vidnavsku, a to během elsterské doby ledové, kdy k nám zasáhl skandinávský ledovcový štít.

Druhý článek, publikovaný v časopise Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, přispívá k diskusi o míře erozního působení ledovce na reliéf Jesenicka během zalednění skandinávským pevninským ledovcem.