Vlastivědné muzeum Jesenicka bude od 3. prosince 2020 opět otevřeno

Vlastivědné muzeum Jesenicka bude od 3. prosince 2020 opět otevřeno

02.12.2020
Vlastivědné muzeum Jesenicka bylo z protiepidemických důvodů od 12. 10. do 2. 12. 2020 uzavřeno veřejnosti.

Vážení návštěvníci,

od 3. prosince 2020 pro Vás Vlastivědné muzeum Jesenicka opět otevírá své brány, vzhledem k přetrvávajícím omezením vyplývajícím z matice opatření MZ ČR však prosíme o respektování následujících mimořádných opatření:

  • vstup do objektu je povolen výhradně se zahalenými dýchacími cestami;
  • maximální kapacita výstavních prostor je významně snížena; maximální počet návštěvníků v expozici Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století a Spirála času Země je 3 osoby; maximální počet v ostatních výstavních a expozičních prostorách je 7 osob;
  • ze strany všech návštěvníků je nutno dbát zvýšené hygieny rukou;
  • návštěvníci jsou povinni udržovat vzájemné rozestupy všude tam, kde to prostorové podmínky dovolují.

Děkujeme, že dbáte výše uvedených opatření a respektujete pokyny zaměstnanců muzea.