Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny

Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny

03.10.2020
V sobotu 3. října 2020 se za slunečného a větrného počasí uskutečnila geologická exkurze "Žulovsko v dobách ledových", kterou návštěvníky provedl geolog VMJ Martin Hanáček.

Jak vznikly členité skály a skalní mísy Žulovské pahorkatiny? Čím je dokázán zásah pevninského ledovce? Jak pahorkatina ovlivňovala postup pevninského ledovce? Které z hor pravděpodobně čněly nad povrch pevninského ledovce a které nikoliv? Byl mezi nimi i Smolný vrch, jak se uvádí? Vydržely by nápor ledovce skalní mísy a štíhlá skaliska? Skutečně ledovec modeloval oblé pahorky u Kobylé? Jak vypadala krajina Žulovska v dobách ledových, ve kterých sem ledovec nezasáhl? Proč mezi Smolným vrchem a Borových vrchem nalézáme větrem ošlehané kameny nazývané hrance, které dnes vznikají třeba v Antarktidě? Na tyto otázky jsme se během exkurze Žulovskou pahorkatinou pokusili najít odpověď.

Trasa exkurze: Žulová – Boží hora (vrcholová vyhlídka) – Borový vrch (skalní tvary, bludné balvany) – chata Hubertus (skalní tvary, hrance) – Smolný vrch (skalní tvary, vrcholová vyhlídka) - Šibeničník (tzv. „oblíková“ krajina) – Kobylá; délka trasy: 12 km

Fotografie
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny
Říjnová exkurze zavedla návštěvníky do Žulovské pahorkatiny