Minivýstava ve foyer Vodní tvrze představí zaniklé krásy Jeseníku

Minivýstava ve foyer Vodní tvrze představí zaniklé krásy Jeseníku

02.10.2020
Až do 1. prosince budou moci návštěvníci krátkodobých výstav navštívit drobný výstavní projekt v rámci soutěže "Jesenický patriot".

Vlastivědné muzeum Jesenicka se stalo jedním z pořadatelů soutěže pro základní školy „Jesenický patriot“, která si klade za cíl probudit v místních dětech bližší vztah a sounáležitost k rodnému městu a regionu (blíže k soutěži zde.)

Jeden z tematických okruhů, „Za rozvojem našeho města“, je zakončen právě v sídle muzea ve Vodní tvrzi, kde na školou povinné děti čekají ve foyer tři bannery zachycují proměnu vybraných lokalit v průběhu posledních 30 let. Na stejném místě byla zároveň instalována menší výstava fotografií prezentující proměnu jesenického náměstí v uplynulých takřka dvou stoletích. Na velkoformátových snímcích či menších fotografiích a pohlednicích je možné si prohlédnout původní podobu jesenického náměstí a porovnat je se stavem v poválečném období, a zejména po asanaci náměstí v 60. letech 20. století. Pro účastníky soutěže je foyer volně přístupné, ostatní návštěvníci si mohou výstavu prohlédnout v rámci návštěvy ostatních expozic či aktuálních výstav.

Kurátor výstavy: Mgr. Jan Petrásek

Fotografie
Minivýstava ve foyer Vodní tvrze představí zaniklé krásy Jeseníku
Minivýstava ve foyer Vodní tvrze představí zaniklé krásy Jeseníku