XX. svatováclavské setkání v Jeseníku

XX. svatováclavské setkání v Jeseníku

30.09.2020
Ve dnech 28. až 29. září 2020 se uskutečnilo tradiční — a také jubilejní, dvacáté — svatováclavské setkání v Jeseníku. Kromě tradičních partnerů, tedy Vlastivědného muzea Jesenicka, Státního okresního archivu Jeseník a Společnosti Vincenze Priessnitze, se letos do příprav zapojily také Národní pedagogický institut ČR a Městská kulturní zařízení Jeseník.

V pondělí v dopoledních hodinách jsme si v Bílé Vodě připomněli násilnou internaci řádových sester v době vlády komunistické strany. Již 70 let (na den přesně) uběhlo od doby, kdy první sestry nedobrovolně dorazily do nejsevernějšího cípu javornického výběžku. Prostory, ve kterých měly sestry žít, nebyly na jejich příjezd připravené a vybavené a zejména začátky byly pro řeholnice plné útrap. Události připomněla mše svatá a pietní akt na hřbitově nedaleko kostela.

V pondělní večer rozezněly tóny skupiny Hradišťan konferenční sál Priessnitzových léčebných lázní. Den české státnosti a sv. Václava připomněla p. ředitelka archivu, Mgr. Bohumila Tinzová, ve svém krátkém (a krásném) úvodním proslovu.

Odborné a vlastivědné sympozium, které mnozí považují za nejvýznamnější část svatováclavských setkání a které pro letošní rok mělo název Vody na Jesenicku a v Jeseníkách, se bohužel neslo v duchu protiepidemických opatření. Přesto až na jeden zazněly všechny referáty a účast dosáhla 60 návštěvníků. Přednášející hovořili o vodě z nejrůznějších úhlů pohledu, zazněly příspěvky uměnovědné, historické i přírodovědné. Promítán byl rovněž dokumentární film, který vytvořili na T-expedici nadaní žáci z regionu Jesenicka i mimo něj a který divákům představil vzdělávací program T-expedice a všechny jeho badatelské sekce. Většina z nich — pro letošní rok jak jinak — se zabývala vodní tematikou, ať už šlo o radioaktivitu vod, vodní rakety či např. o průzkum invazních druhů rostlin podél vodních toků v regionu.

Součástí svatováclavských setkání je již tradičně výstava ve Vodní tvrzi. K tématu vody ji letos připravili Dr. Martin Hanáček a Mgr. Vojtěch Taraška. Geologicko-biologická výstava Bohatství vody a ledu uvedla návštěvníky do dávných geologických období stejně jako do současnosti jesenických mokřadů. Její komentovaná prohlídka dne 29. září letošní setkání nečekaně uzavírala, protože exkurze, která byla plánována na 30. září, se neuskutečnila z příhodného důvodu — měla pojednávat o návratu vody na Jesenicko — a zrušena byla z důvodu vytrvalého deště.

I přes nepříznivou dobu pro konání velkých kulturních akcí můžeme říci, že ročník, který máme za sebou, byl velmi úspěšný.

Pavel Rušar

Fotografie
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku
Návštěvníky konference přivítal ředitel VMJ, Mgr. Pavel Rušar.
Návštěvníky konference přivítal ředitel VMJ, Mgr. Pavel Rušar.
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku
Starostka města Jeseník, Mgr. Zdeňka Blišťanová.
Mgr. Miroslav Adámek, senátor za obvod Šumperk.
Mgr. Miroslav Adámek, senátor za obvod Šumperk.
Diskuznímu panelu předsedala ředitelka SOkA Jeseník, Mgr. Bohumila Tinzová.
Mgr. Michaela Neubauerová (SOkA Jeseník) vystoupila s příspěvkem Počátky a rozkvět lázeňství ve Zlatých Horách.
Mgr. Michaela Neubauerová (SOkA Jeseník) vystoupila s příspěvkem Počátky a rozkvět lázeňství ve Zlatých Horách.
Mgr. Michaela Kollerová z Vlastivědného muzea v Šumperku referovala o povodni v údolí Desné roku 1921.
Mgr. Kristýna Lipenská z Vlastivědného muzea v Šumperku představila život a dílo J. Jílka.
Ing. Jakub Matuška (Lesy České republiky) představil svůj příspěvek
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D., z Katedry geografie UP v Olomouci vystoupil poprvé s příspěvkem
Mgr. Matěj Matela pohovořil o vodě v původních německých pověstech Jeseníků a podhůří.
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku
Promítání dokumentárního filmu, kteří vytvořili na T-expedici nadaní žáci z regionu Jesenicka i mimo něj a který představil divákům vzdělávací program T-expedice a všechny jeho badatelské sekce.
Výsledky bádání jedné ze sekcí T-expedice představili sami její účastníci z řad studentstva.
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., se svým týmem představil nová data přirozené radioaktivity vod na Jesenicku.
Mgr. Vojtěch Taraška (VMJ) se ve svém příspěvku věnoval květeně přírodní rezervace Vidnavské mokřiny.
Doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D., reprezentující ČHMÚ, pobočka Ostrava, promluvil o hydrologických extrémech a zajímavostech v oblasti Jeseníků.
Ing. Pavel Lipina z ČHMÚ, pobočka Ostrava, představil příspěvek Historie srážkoměrných pozorování a srážkové poměry v oblasti Jeseníků.
Mgr. Martin Hanáček, Ph. D. (VMJ), promluvil o dávném období promrzlého, zaledněného a zaplaveného Jesenicka.
RNDr. Svatopluk Šeda ze spol. FINGEO poreferoval o podzemních vodách v západní části Jeseníků.
Konferenci zakončil Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D., z UPOL svým druhým příspěvkem
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy
Tematická výstava
Komentovaná prohlídka výstavy
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Tematická výstava
Sborník XX. svatováclavského setkání v Jeseníku.
Ke stažení