Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)

Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)

15.09.2020
Vernisáž výstavy se odehrála v úterý 15. září od 18 hodin v hlavním výstavním sále Vodní tvrze.

Války provází lidstvo od pradáv­na, avšak až v posledních dvou staletích funguje organiza­ce, která zmírňuje utrpení jak vojáků, tak i civilistů – Červený kříž. Ve VMJ návštěvník spatří expo­náty, které dokládají charitativní činnost tohoto mezinárodního hnutí. První svě­tovou válku přiblíží různé štíty ze sbírek muzea a soukromých sbě­ra­telů, druhou světovou válku pak fenomén zvaný Winter­hilfe. Drobné sbě­ratelské předměty, které do­bývají v dnešní době aukce, dříve sloužily k získávání pří­spěvků na pomoc strádajícím vojákům.

Kurátor výstavy: Mgr. Milan Rychlý

Fotografie
Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)
Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)
Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)
Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)
Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)
Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)
Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)
Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)
Od Červeného kříže k Winterhilfe (vernisáž)