Srpnové přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka

Srpnové přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka

05.08.2020
V úvodu večera přednesl Matěj Matela svůj příspěvek o životě a díle Viktora Heegera. Srpnový cyklus pak zakončil Milan Rychlý vzpomínkami na archeologický výzkum v hřbitovním kostele svatého Kříže v Javorníku.

Ve středu 5. srpna od 18.00 hod. zazněly v přednáškovém sále Vodní tvrze tyto přednášky:

  • Mgr. Matěj Matela: Viktor Heeger: Povídání o životě a díle "Starého z hor"
  • Mgr. Milan Rychlý: Archeologický výzkum hřbitovního kostela v Javorníku-Vsi
Fotografie
Srpnové přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka
Srpnové přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka
Srpnové přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka
Srpnové přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka
Srpnové přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka
Srpnové přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka
Srpnové přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka