T-expedice Jeseníky 2020

T-expedice Jeseníky 2020

30.07.2020
Unikátní projekt pro zvídavé žáky základních a studenty středních škol (nejen) z regionu Jesenicka připravilo Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR a Střední průmyslovou školou Jeseník.

Projekt vychází z odzkoušených programů pro nadané děti vytvořených v rámci národního projektu TALNET v posledním desetiletí. Týdenní expedice badatelů, expertů a pedagogů završí mnoho týdnů trvající online přípravu. Badatelé se budou věnovat radioaktivitě rychlebských vod, lidovým zvykům obyvatelstva v historii regionu, fyzikálním pokusům s vodními raketami a mapováním invazních druhů podél horských a podhorských potoků a říček. O "zvěčnění" badatelské expedice se pokusí rovněž skupinka nadaných žáků, jejichž cílem bude vytvoření krátkého dokumentárního filmu. A muzeum? Snad nepřijde zkrátka a může se těšit na přírůstky do svých sbírkových fondů!

Prezenční badatelská část T-expedice se uskuteční od 1. do 7. srpna 2020, přijměte pozvání na poster konferenci, která se uskuteční 7. srpna v prostorách Centra společných aktivit v Jeseníku a na které vám žáci představí výsledky svého bádání.

Akce se koná pod záštitou starostky města Jeseník Zdeňky Blišťanové a senátora parlamentu ČR Mirka Adámka.

Ke stažení