Vlastivědné sympozium na téma „Paměť jesenických hor“
 Místo akce
Priessnitzova 911 / 1351, 79001 Jeseník, Jeseník, Olomoucký kraj, Česko
Poslední změna: 10.09.2021 16:04:13
středa29.září

Vlastivědné sympozium na téma „Paměť jesenických hor“

Ostatní
29.09.2021 od 09:00 do 13:15 hod.
Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Zimní zahrada, Jeseník | Mapa
29. září 2021, Zimní zahrada Priessnitzova sanatoria v Lázních Jeseník

8.30–9.00 Prezence
9.00–9.15 Oficiální zahájení (Mgr. Pavel Rušar, ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka, Mgr. Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník, Bc. Jan Žůrek, člen rady Olomouckého kraje, Ing. Roman Provazník, ředitel Priessnitzových léčebných lázní)
9.15–9.30 Co byly naše hory, než se horami staly? A jak se jimi poprvé staly? (Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., Vlastivědné muzeum Jesenicka)
9.30–9.45 Proměny piety: Petrovy kameny, Malá Morávka a Bedřich Kolenatý (Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Slezské zemské muzeum)
9.45–10.00 Místa paměti – paměť místa. Vytváření paměti jedné podhorské obce (Mgr. Hana Komárková, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě)
10.00–10.15 Vztah jesenických lesníků a turistů v posledních dvou desetiletích 19. století (Mgr. Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka)
10.15–10.30 Vztah jesenických lesníků a turistů v současnosti (Ing. Hana Komárková, Lesy ČR, s. p.)
10.30–10.45 Javornická sekce Moravsko-slezského sudetského horského spolku (1887–1945) (Mgr. Michaela Neubauerová, Státní okresní archiv Jeseník)
10.45–11.00 Obraz turistiky v Jeseníkách na drobné plastice (Mgr. Květoslav Growka, Česká numismatická společnost, pobočka Opava)
11.00–11.30 Přestávka na občerstvení
11.30–11.45 Proměny využití ploch vrcholových poloh Pradědské hornatiny (Prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D., Bc. Barbora Žáková, Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D., Ing. Tomáš Petruň)
11.45–12.00 Lovecké chaty, němé kroniky hor (Mgr. Zdeňka Jordanová, autorka webu Lovecké chaty v Jeseníkách)
12.00–12.15 České lyžařské závody meziválečného období v Jeseníkách (Mgr. Michaela Kollerová, Vlastivědné muzeum v Šumperku)
12.15–12.30 Drama rumunského pilota u Jelení studánky (Pavel Macháček, Vlastivědné muzeum Jesenicka)
12.30–12.50 Zdravice německých turistů a vývoj MSSGV po roce 1945 (Günther Buck, předseda MSSGV)
12.50–13.00 Představení knihy Čti Jeseníky (Lukáš Abt, vlastivědný badatel)
13.00–13.10 Závěrečné slovo (Mgr. Bohumila Tinzová, vedoucí Státního okresního archivu Jeseník), ukončení sympozia a pozvání na příští ročník

Kultura a události z celého Jesenicka na jednom místě
Další ostatní
akce ve středu 29. září 2021
Komentovaná prohlídka výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník
středa29.září

Komentovaná prohlídka výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník

Ostatní
29.09.2021 od 15:00 do 16:00 hod.
Vlastivědné muzeum Jesenicka - vodní tvrz, Jeseník | Mapa
Prohlídka fotografické výstavy je součástí XXI. svatováclavského setkání v Jeseníku na téma "Paměť jesenických hor".
akce v sobotu 09. října 2021
ÚDOLÍM ČERNÉHO POTOKA (Geologicko-geomorfologická exkurze)
sobota09.října

ÚDOLÍM ČERNÉHO POTOKA (Geologicko-geomorfologická exkurze)

Ostatní
09.10.2021 od 10:15 do 17:00 hod.
Žulová, vlakové nádraží, Žulová | Mapa
Černý potok se vine nejčlenitější částí Žulovské pahorkatiny. Místy malebně meandruje, někde vyhlodal v žulovém masivu strmé kaňony a jinde zase obnažil robustní skalní tvary. Jeho štěrkové naplaveniny z dob ledových nacházíme vysoko nad dnešní hladinou potoka. Na společné exkurzi vedoucí od Andělských Domků u Žulové po soutok Černého potoka s Vidnávkou ve Velké Kraši si tyto fenomény představíme.
akce v pátek 15. října 2021
Křest knihy Čarodějnické procesy na Jesenicku
pátek15.října

Křest knihy Čarodějnické procesy na Jesenicku

Ostatní
15.10.2021 od 18:00 do 19:30 hod.
Vlastivědné muzeum Jesenicka - vodní tvrz, Jeseník | Mapa
Po ročním odkladu bude pokřtěna kniha, shrnující nejnovější poznatky k dějinám čarodějnických procesů na jesenickém a zlatohorském panství v 17. století, která je ale zároveň určena nejširší veřejnosti.