FotografieDetail zachovaného znaku odborné školy v Žulové, dnes Výchovný ústav, střední škola a jídelna, Žulová.
Detail zachovaného znaku odborné školy v Žulové, dnes Výchovný ústav, střední škola a jídelna, Žulová.