FotografieHrobka rodiny Hermanna Frankeho v Žulové (zdroj: http://cimiterium.cz/hrbitovy/detail/5463-zulova).
Hrobka rodiny Hermanna Frankeho v Žulové (zdroj: http://cimiterium.cz/hrbitovy/detail/5463-zulova).