FotografieČást krystalu křišťálu o délce 10 cm z povrchu pole severně od Velké Kraše. Sbírka Vlastivědného muzea Jesenicka. Foto: M. Hanáček.
Část krystalu křišťálu o délce 10 cm z povrchu pole severně od Velké Kraše. Sbírka Vlastivědného muzea Jesenicka. Foto: M. Hanáček.