FotografieKřemenná žíla v remízku na lokalitě Mokřiny východně od Staré Červené Vody. Foto: M. Hanáček, listopad 2020.
Křemenná žíla v remízku na lokalitě Mokřiny východně od Staré Červené Vody. Foto: M. Hanáček, listopad 2020.