FotografieKrystaly křemene o délce 35 cm z lomu v Bažantnici u Velké Kraše. Sbírka Vlastivědného muzea Jesenicka. Foto: I. Kužílková.
Krystaly křemene o délce 35 cm z lomu v Bažantnici u Velké Kraše. Sbírka Vlastivědného muzea Jesenicka. Foto: I. Kužílková.