FotografieKřemenná žíla v žule. Dobývací jáma v Bažantnici jižně od Velké Kraše. Stav v září 2020. Měřítko: 20 cm. Foto: M. Hanáček.
Křemenná žíla v žule. Dobývací jáma v Bažantnici jižně od Velké Kraše. Stav v září 2020. Měřítko: 20 cm. Foto: M. Hanáček.