FotografieÚstí dolu Měkký cech (zdroj: Novotný, P. – Zimák, J.: Historie a současnost ložiska zlata evropského významu, Olomouc 2003, P13).
Ústí dolu Měkký cech (zdroj: Novotný, P. – Zimák, J.: Historie a současnost ložiska zlata evropského významu, Olomouc 2003, P13).