FotografieVidnava, za ní stejnojmenná nížina a v pozadí plochý, protáhlý Butterberg. Zcela vzadu hřeben Rychlebských hor. Pohled od východu, z „Polského kopce“.
Vidnava, za ní stejnojmenná nížina a v pozadí plochý, protáhlý Butterberg. Zcela vzadu hřeben Rychlebských hor. Pohled od východu, z „Polského kopce“.