FotografiePohlednice ruin Edelsteinu (zdroj: SOkA Jeseník, f. Sbírka pohlednic a fotografií Státního okresního archivu Jeseník 1860–2010. Pořadač 19/44).
Pohlednice ruin Edelsteinu (zdroj: SOkA Jeseník, f. Sbírka pohlednic a fotografií Státního okresního archivu Jeseník 1860–2010. Pořadač 19/44).