Fauna a flóra Jesenicka

Fauna a flóra Jesenicka

Stálá expozice ukazuje v interaktivním pojetí pestrost živé složky regionu. Skládá se z prezentace dermoplastických preparátů (vycpanin obratlovců), entomologických sběrů, sádrových modelů, osteologického (kostí, lebky) a oologicko-ornitologického materiálu (vajíčka a hnízda ptáků). Je zde možné srovnat jak přírodovědné exponáty téměř sto let staré, tak i práci novodobou. O významných fenoménech z hlediska biotopů informují textové panely s fotografiemi, umístěné podél místnosti. Zdůrazňují nejhodnotnější celky krajiny, jako jsou alpínské hole, rašeliniště, horské smrkové lesy, skalní biotopy a botanicky i faunisticky vysoce cenná Velká kotlina.

Zážitek z celé expozice umocňuje ozvučení s nahrávkami hlasů a zvuků přírody a dva badatelské stoly. Na jednom je možné si v umělecky zhotoveném herbáři prohlédnout zástupce zdejší flóry, na druhém pak díky dotykové obrazovky načerpat množství zajímavých informací o Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a pomocí kvízů si ověřit, do jaké míry jesenickou přírodu znáte.

V původní podobě byla expozice oceněná III. místem v soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2005. Po své modernizaci a přemístění do Rytířského sálu v roce 2013 je stále velmi oblíbená.

Otevírací dobu, navštěvní řád a ceník vstupů naleznete v sekci Kdy nás navštívit.
Fotografie
Fauna a flóra Jesenicka
Fauna a flóra Jesenicka
Fauna a flóra Jesenicka
Fauna a flóra Jesenicka